Kontakt

Adresar

"PIROVČANKA" P.Z.
PIROVAC
TRG DOMOVINSKOG RATA 18

GRAĐEVINSKI MATERIJAL
22213 PIROVAC
PUT POLJA bb
TEL: 00385 22 466 971

"PIROVČANKA MASLINOVO ULJE"
22213 PIROVAC
BLEIBURŠKA bb
TEL: 00385 22 467 203

BENZINSKA POSTAJA "PINA"
22213 PIROVAC
MAGISTRALA BB
TEL: 00385 22 466 102

TURISTIČKI URED
22213 PIROVAC
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BB
TEL: 00385 22 467 015

Kontakt

UPRAVA:
PIROVAC, TRG DOMOVINSKOG RATA 18
TEL. 00385 22 467 211 FAX. 00385 22 467 012

DIREKTOR:
DARKO SMOLIĆ DIPL. OEC.
E-mail: darko.smolic@pirovcanka.hr

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:
JASMINKA VULIN, OEC.
E-mail: jasminka.vulin@pirovcanka.hr

VODITELJ KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA:
MARIJA LETICA, IUR.
E-mail: marija.letica@pirovcanka.hr